wtorek, 5 stycznia 2016

Niepełnosprawny, a życie domowe
Osoba niepełnosprawna, niezależnie od tego, czy ma upośledzenie umysłowe, czy też ma uszkodzone narządy zmysłu, bądź też jest niepełnosprawna fizycznie, potrzebuje wielu udogodnień. Naszym zadaniem – rodziny lub opiekunów jest starać się, by mogła samodzielnie – bez niczyjej pomocy, poruszać się i wykonywać różne czynności domowe.