wtorek, 31 maja 2016

Na czym polega likwidacja barier architektonicznych?

windy dla niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne codzienne spotykają tak zwane bariery architektoniczne. Niestety bardzo często dotyczy to także ich najbliższej okolicy, w tym miejsca zamieszkania. Do barier tego typu zaliczamy przede wszystkim schody. Innymi utrudniającymi osobom niepełnosprawnym życie elementami architektonicznymi mogą być wszelkiego rodzaju progi czy za wąskie drzwi. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o specjalne dofinansowanie z PFRON. Za zdobyte w ten sposób pieniądze można nabyć na przykład windy dla niepełnosprawnych.