My, Wy, Oni.

Nasz-Wasz Świat. Pewnie w wielu z Was sama nazwa naszego bloga budzi już pewne emocje. Niestety, smutna rzeczywistość sama w sobie stwarza pewne bariery i ograniczenia, często spowodowane brakiem regulacji prawnych lub też brakiem ich wdrożenia, nie wspominając o społecznych nastrojach. Choć te uległy znacznej poprawie, właściwie sami nie jesteśmy do końca przekonani na ile było to spowodowane wzrostem tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, zrozumieniem ich sytuacji, potrzeb czy też przyczyn ograniczeń, kończąc na niezauważaniu problematyki niepełnosprawności w otaczającym świecie.

To nie jest kolejny blog podkreślający trudną sytuację osób niepełnosprawnych, z naciskiem „kto ma gorzej”. Raczej na celu mamy zaprezentowanie funkcjonowania tych osób w otaczającym świecie. Przedstawienie standardów ich życia, które w zależności od zaangażowania ulegają modernizacji bądź pozostają nieprzystosowane. Ponadto, chcielibyśmy stworzyć mała bazę wiedzy dla osób, które interesują się pozycją osób niepełnosprawnych, chcących zrozumieć ich świat od wewnątrz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz